نام فارسي: استونیتریل محلولکد محصول:679186
نام علمي:Acetonitrile solution برند:Sigma-Aldrich
اسم دوم:contains 5 % (v/v) water, 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid, for HPLC شرح مختصر:
فرمول: CH3CN مولار: 41.05
نقطه جوش: GHS02GHS07  GHS02, GHS07 تراکم: 0.782 g/mL at 25 °C
نقطه اشتعال: 35.6 °F آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:75-05-8
علائم ايمني: