نام فارسي:5-​برومو -​8-​ نیترو ایزو کوینولینکد محصول:675148
نام علمي:5-​Bromo-​8-​ نیترو isoquinolineبرند:Aldrich
اسم دوم:90% شرح مختصر:
فرمول: C9H5BrN2O2 مولار: 253.05
نقطه جوش: 136-140 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 90%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:63927-23-1
علائم ايمني: