نام فارسي:M اتانول محلولکد محصول:651133
نام علمي:Methanol solution برند:Aldrich
اسم دوم:CHROMASOLV® Plus, contains 10 % (v/v) water, 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid شرح مختصر:
فرمول: CH4O مولار: 32.04
نقطه جوش: GHS02GHS06GHS08  GHS02, GHS06, GHS08 تراکم: 0.823 g/mL at 25 °C
نقطه اشتعال: 55.4 °F آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:67-56-1
علائم ايمني: