نام فارسي:6- هیدرازینو نیکوتینیک هیدرازید هیدراتکد محصول:639958
نام علمي:6-Hydrazinonicotinic hydrazide hydrate برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: 6-Hydrazino-3-pyridinecarboxylic acid hydrazide hydrate
فرمول: C6H9N5O · xH2O مولار: 167.17 (anhydrous basis)
نقطه جوش: 224-228 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: