نام فارسي:2,6- دی متوکسی فنیل تری فلورو m اتان سولفوناتکد محصول:637874
نام علمي:2,6-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C9H9F3O5S مولار: 286.22
نقطه جوش: GHS07  GHS07 تراکم: 1.376 g/mL at 25 °C(lit.)
نقطه اشتعال: 206.6 °F آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:60319-07-5
علائم ايمني: