نام فارسي:2- کلرو -​3-پیریدین کربوکسالدهیدکد محصول:632155
نام علمي:2-​Chloro-​3-​pyridinecarboxaldehyde برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: Chloro-2-formyl-3-pyridine
فرمول: C6H4ClNO مولار: 141.56
نقطه جوش: 50-54 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال: >230 °F آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:36404-88-3
علائم ايمني: