نام فارسي:2-فنیل-2′,4′,6′- تری هیدروکسی استو فنونکد محصول:630632
نام علمي:2-Phenyl-2′,4′,6′-trihydroxyacetophenone برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C14H12O4 مولار: 244.24
نقطه جوش: 161-165 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:727-71-9
علائم ايمني: