نام فارسي:4-​ اتوکسی -​2-​ متیل فنیل برونیک اسیدکد محصول:594830
نام علمي:4-​Ethoxy-​2-​methylphenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:شرح مختصر:
فرمول: C2H5OC6H3(CH3)B(OH)2 مولار: 180.01
نقطه جوش: 163-168 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:313545-31-2
علائم ايمني: