نام فارسي:2- فلور o-​3- یودو فنیل برونیک اسیدکد محصول:593524
نام علمي:2-​Fluoro-​3-​iodophenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:شرح مختصر:
فرمول: C6H5BFIO2 مولار: 265.82
نقطه جوش: 238-243 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:1016231-39-2
علائم ايمني: