نام فارسي:4,6-​ دی متوکسی -​2-​( متیل سولفونیل l)​ پیریمیدینکد محصول:549878
نام علمي:4,6-​Dimethoxy-​2-​(methylsulfonyl)​pyrimidine برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C7H10N2O4S مولار: 218.23
نقطه جوش: 129-133 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:113583-35-0
علائم ايمني: