نام فارسي:2,4,5-​ تری متیل فنیل برونیک اسیدکد محصول:542326
نام علمي:2,4,5-​Trimethylphenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:شرح مختصر:
فرمول: C6H2(CH3)3B(OH)2 مولار: 164.01
نقطه جوش: 180-190 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:352534-80-6
علائم ايمني: