نام فارسي:4-​برومو -​2- فلور o فنیل روی یدید محلولکد محصول:535249
نام علمي:4-​Bromo-​2-​fluorophenylzinc iodide solution برند:Aldrich
اسم دوم:0.5 M in THF شرح مختصر:
فرمول: BrC6H3(F)ZnI مولار: 366.28
نقطه جوش: 2-8°C تراکم: 1.016 g/mL at 25 °C
نقطه اشتعال: 1.4 °F آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:352530-44-0
علائم ايمني: