نام فارسي:8-​ آمینو -​1-​ نفتالین سولفونیک اسیدکد محصول:531340
نام علمي:8-​Amino-​1-​naphthalenesulfonic acid برند:Sigma-Aldrich
اسم دوم:شرح مختصر: 1-Amino-8-naphthalenesulfonic acid, Peri acid
فرمول: H2NC10H6SO3H مولار: 223.25
نقطه جوش: >350 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:82-75-7
علائم ايمني: