نام فارسي:2,5-​ دی متوکسی -​3-​ نیترو بنزویک اسیدکد محصول:499765
نام علمي:2,5-​Dimethoxy-​3-​ نیترو benzoic acidبرند:Aldrich
اسم دوم:99% شرح مختصر:
فرمول: O2NC6H2(OCH3)2CO2H مولار: 227.17
نقطه جوش: 183-187 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 99%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:17894-26-7
علائم ايمني: