نام فارسي:1-​برومو -​3-​ نیترو بنزنکد محصول:17700
نام علمي:1-​Bromo-​3-​ نیترو benzeneبرند:Fluka
اسم دوم:purum, ≥95.0% (HPLC) شرح مختصر:
فرمول: C6H4BrNO2 مولار: 202.01
نقطه جوش: 52-55 °C تراکم:
نقطه اشتعال: 230 °F آزمايش: ≥95.0% (HPLC)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:585-79-5
علائم ايمني: