نام فارسي: بوریک انیدریدکد محصول:15680
نام علمي:Boric anhydride برند:Fluka
اسم دوم:purum p.a., ≥97.0% (T) شرح مختصر: Boron trioxide
فرمول: B2O3 مولار: 69.62
نقطه جوش: تراکم: >1 (vs air)
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥97.0% (T)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:1303-86-2
علائم ايمني: