نام فارسي: آمونیوم فرماتکد محصول:156264
نام علمي:Ammonium formate برند:Sigma-Aldrich
اسم دوم:reagent grade, 97% شرح مختصر: Formic acid ammonium salt
فرمول: HCO2NH4 مولار: 63.06
نقطه جوش: 119-121 °C(lit.) تراکم: 1.26 g/mL at 25 °C(lit.)
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:540-69-2
علائم ايمني: