نام فارسي: آمونیوم نیتراتکد محصول:09891
نام علمي:Ammonium nitrate برند:Fluka
اسم دوم:purum p.a., ≥99.0% (T) شرح مختصر:
فرمول: NH4NO3 مولار: 80.04
نقطه جوش: 169 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥99.0% (T)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:6484-52-2
علائم ايمني: