نام فارسي: سیتریک اسیدکد محصول:054960
نام علمي:Citric acid برند:SAJ
اسم دوم:SAJ first grade, ≥99.5% شرح مختصر:
فرمول: HOC(COOH)(CH2COOH)2 مولار: 192.12
نقطه جوش: 153-159 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥99.5%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:77-92-9
علائم ايمني: