نام فارسي: پتاسیم هیدروکسی محلولکد محصول:03564
نام علمي:Potassium hydroxide solution برند:Fluka
اسم دوم:~45%, for HPLC شرح مختصر:
فرمول: HKO مولار: 56.11
نقطه جوش: ≤0.3% potassium carbonate (K2CO3) تراکم: 1.450 g/mL at 20 °C
نقطه اشتعال:آزمايش: ~45% (T)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:1310-58-3
علائم ايمني: