سیگما : cds018196

نام: 2-​ آمینو -​5-​( تری فلورو متوکسی ) بنزامید

نام انگلیسی : 2-​amino-​5-​(trifluoromethoxy)​benzamide

فرمول: C8H7F3N2O2

 

سیگما : cds001253

نام: 2-​ آمینو -​5-​ایزو پروپیل بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​isopropylbenzotrifluoride

فرمول: C10H12F3N

 

سیگما : v900017

نام: گلیکلیک اسید

نام انگلیسی : Glycolic acid

فرمول: HOCH2COOH

 

سیگما : ade000175

نام: 4- یودو -​2,3-​ دی متوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​Iodo-​2,3-​dimethoxypyridine

فرمول: C7H8INO2

 

سیگما : ade000652

نام: 6-​ هیدروکسی -​5-​ متوکسی نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Hydroxy-​5-​methoxynicotinic acid

فرمول: C7H7NO4

 

سیگما : 147281

نام: سدیم بنزن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium benzenesulfonate

فرمول: C6H5SO3Na

 

سیگما : cds008336

نام: بنزو ایمیدازول -​1-​yال- استیک اسید

نام انگلیسی : benzoimidazol-​1-​yl-​acetic acid

فرمول: C9H8N2O2

 

سیگما : 606170

نام: وانیلین -( متوکسی -d3)

نام انگلیسی : Vanillin-(methoxy-d3)

فرمول: C8D3H5O3

 

سیگما : cds014244

نام: 6-​برومو -​2- کلرو کوینولین -​4-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 6-​bromo-​2-​chloroquinoline-​4-​carbonyl chloride

فرمول: C10H4BrCl2NO

 

سیگما : otv000121

نام: (2- ترت -​ بوتیل -​4-​ متوکسی فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : (2-tert-​Butyl-​4-​methoxyphenoxy)​acetic acid

فرمول: C13H18O4

 

سیگما : v900185

نام: استیل سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : Acetylsalicylic acid

فرمول: 2-(CH3CO2)C6H4CO2H

 

سیگما : a4036

نام: آدنوزین

نام انگلیسی : Adenosine

فرمول: C10H13N5O4

 

سیگما : jrd0298

نام: 3-​(4-​(4-​برومو فنوکسی )​ فنیل)​-​1-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 3-​(4-​(4-​Bromophenoxy)​phenyl)​-​1-​phenyl-​1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C22H15BrN2O2

 

سیگما : 202371

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 69171

نام: (±)​-​4- کلرو فنیل گلایسین

نام انگلیسی : (±)​-​4-​Chlorophenylglycine

فرمول: C8H8ClNO2

 

سیگما : cds015378

نام: N-​ متیل -​3-​ پیریدین آمین

نام انگلیسی : N-​Methyl-​3-​pyridinamine

فرمول: C6H8N2

 

سیگما : 185442

نام: هگزا کلرو اتان

نام انگلیسی : Hexachloroethane

فرمول: Cl3CCCl3

 

سیگما : 81316

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) m اتیل اتر

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) methyl ether

فرمول: CH3(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : cds013786

نام: 3-​ فوران -​2-​yال-​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​furan-​2-​yl-​benzaldehyde

فرمول: C11H8O2

 

سیگما : 48509

نام: 1,2- دی کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,2-Dichloroethane

فرمول: ClCH2CH2Cl

 

سیگما : 752347

نام: اتیل مورفولین e-​4-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl morpholine-​4-​carboxylate

فرمول: C7H13NO3

 

سیگما : 95255

نام: دی-α-توکوفرول سوکسینات

نام انگلیسی : D-α-Tocopherol succinate

فرمول: C33H54O5

 

سیگما : 646695

نام: 5-​ آمینو -​3-​(4- کلرو فنیل)​ پیرازول

نام انگلیسی : 5-​Amino-​3-​(4-​chlorophenyl)​pyrazole

فرمول: C9H8ClN3

 

سیگما : 49741

نام: L- گلوتاتیون اکسید

نام انگلیسی : L-Glutathione oxidized

فرمول: C20H32N6O12S2

 

سیگما : b66809

نام: 1-​برومو -​2- فلور oبنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​fluorobenzene

فرمول: BrC6H4F

 

سیگما : cds007598

نام: 4-​ آمینو -​1,2,2,6,6-​ پنتا متیل پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​amino-​1,2,2,6,6-​pentamethylpiperidine

فرمول: C10H22N2

 

سیگما : cds012158

نام: 5- کلرو -2- متوکسی فنل

نام انگلیسی : 5-chloro-2-methoxy phenol

فرمول: C7H7ClO2

 

سیگما : w243701

نام: اتیل هپتا نوئات

نام انگلیسی : Ethyl heptanoate

فرمول: CH3(CH2)5COOC2H5

 

سیگما : 050570

نام: کلسیم کلرید

نام انگلیسی : Calcium chloride

فرمول: CaCl2

 

سیگما : cds007137

نام: 5- متیل -3H-​ ایمیدازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Methyl-3H-​imidazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C5H6N2O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.